ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน SCX-6220, SCX-6320, SCX-6520 series
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
บันทึก
เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิเศษ เราขอแนะนำให้คุณป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนป้อนวัสดุพิมพ์สูงสุดของถาด
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด
ธรรมดา
·
หนา
·
บาง
·
กระดาษปอนด์
·
กระดาษใยฝ้าย
·
ภาพถ่ายมัน
·
ภาพถ่ายด้าน
·
สี
·
การ์ดสต็อก
·
ฉลาก
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
กระดาษรีไซเคิล
·
อาร์ไคฟ์
·
(·: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)
บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์จากโปรแกรม Samsung Easy Printer Manager™ หรือบริการทางเว็บ SyncThru™
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โลคัล คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (การตั้งค่าขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จากบริการทางเว็บ SyncThru™ > แท็บ Settings (การตั้งค่า) > printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย