ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการนำกระดาษเอกสารต้นฉบับที่ติดออก เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ

กระดาษเอกสารต้นฉบับติดในด้านหน้าของสแกนเนอร์

 1. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. ค่อยๆ นำต้นฉบับที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 3. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, ปิด

กระดาษเอกสารต้นฉบับติดภายในสแกนเนอร์

 1. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ฝาตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 2. ค่อยๆ นำต้นฉบับที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
  หากไม่พบกระดาษในบริเวณนี้ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
 3. เปิดตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ตัวป้อนเอกสาร, เปิด
 4. จับกระดาษที่ป้อนผิดพลาด และนำกระดาษออกจากบริเวณป้อนกระดาษโดยค่อยๆ ดึงออก
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 5. ปิดตัวป้อนเอกสาร

กระดาษเอกสารต้นฉบับติดในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์

 1. นำต้นฉบับที่เหลือออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย