ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series)

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. เปิดฝาด้านหน้าและถอดตลับผงหมึกออก
   รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดฝาด้านหน้า
  1. ฝาด้านหน้า
  2. ตลับผงหมึก
 2. ถอดชุดสร้างภาพเก่าออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดชุดสร้างภาพออกจากเครื่องพิมพ์
 3. แกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ
 4. ค่อยๆ แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์
 5. ใส่ชุดสร้างภาพใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ชุดสร้างภาพใหม่
 6. ใส่ตลับผงหมึก จากนั้นปิดฝาด้านหน้า
   รูปภาพ : ตัวอย่างการปิดฝาด้านหน้า
  1. ตลับผงหมึก
  2. ฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย