ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับผงหมึก (M2670, M2671, M2870, M2880 series)

เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, เปิด
 2. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ และเขย่าจากไปขวาและขวาไปซ้าย อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
 4. แกะพลาสติกป้องกันออกจากตลับผงหมึก
  รูปภาพ : นำพลาสติกผงหมึกออก
 5. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, ปิด

การเปลี่ยนตลับผงหมึก (M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series)

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, เปิด
 2. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ และเขย่าจากไปขวาและขวาไปซ้าย อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
 4. แกะพลาสติกป้องกันออกจากตลับผงหมึก
  รูปภาพ : นำพลาสติกผงหมึกออก
 5. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย