ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2620-M2626 SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีส้ม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดและปิดฝาด้านหน้า ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย