ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่ต้นฉบับลงในเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-4833, Samsung SCX-4835, Samsung SCX-5635, Samsung SCX-5637, Samsung SCX-5639, Samsung SCX-5737, Samsung SCX-5739 series
คุณสามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสารในการใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย