ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2620-M2626, SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - เปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องเย็นสองสามนาที
 2. เปิดฝาครอบด้านหน้า (1) แล้วถอดตลับผงหมึกออก (2)
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านบนและถอดตลับผงหมึกออก
 3. ดึงชุดสร้างภาพออกจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ที่จับที่ด้านหน้าของชุดสร้างภาพ
  รูปภาพ : ถอดชุดสร้างภาพ
 4. แกะชุดสร้างภาพที่จะเปลี่ยนใหม่
  รูปภาพ : แกะชุดสร้างภาพที่จะเปลี่ยนใหม่
 5. ถอดฝาครอบปกป้อง
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบปกป้อง
 6. ติดตั้งชุดสร้างภาพใหม่
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดสร้างภาพใหม่
 7. ใส่ตลับผงหมึก (1) กลับเข้าที่ จากนั้นปิดฝาครอบด้านหน้า (2)
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าที่ และปิดฝาครอบด้านหน้า
 8. เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย