ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-4825 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่ต้นฉบับลงในเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-4825 series
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย