ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-4321, SCX-4521, SCX-4650, SCX-4651, SCX-4655, SCX-4656 series
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
บันทึก
เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิเศษ เราขอแนะนำให้คุณป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนป้อนวัสดุพิมพ์สูงสุดของถาด
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด 1
ป้อนกระดาษด้วยตัวเองลงในถาด
ธรรมดา
·
·
หนา
·
บาง
·
·
กระดาษปอนด์
·
กระดาษใยฝ้าย
·
ซองจดหมาย
·
สี
·
·
การ์ดสต็อก
·
ฉลาก
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
·
กระดาษรีไซเคิล
·
·
อาร์ไคฟ์
·
(·: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)
บันทึก
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษที่ตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ จาก Samsung Easy Printer Manager เลือก (Switch to advanced mode) (สลับไปโหมดขั้นสูง) Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
หรือหากเครื่องพิมพ์ของคุณมีหน้าจอแสดงผล คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ปุ่ม Menu (เมนู) บนแผงควบคุม จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ)> Paper Type (ประเภทกระดาษ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย