ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-3200 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-3200
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิเศษ เราขอแนะนำให้คุณป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนป้อนวัสดุพิมพ์สูงสุดของถาด
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด 1
ป้อนกระดาษด้วยตัวเองลงในถาด
ธรรมดา
·
·
หนา
·
·
บาง
·
·
กระดาษปอนด์
·
กระดาษใยฝ้าย
·
ซองจดหมาย
·
สี
·
การ์ดสต็อก
·
ฉลาก
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
กระดาษรีไซเคิล
·
·
อาร์ไคฟ์
·
แผ่นใส
·
ก. ใส่กระดาษครั้งละหนึ่งแผ่น
(·: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)
บันทึก
ประเภทวัสดุพิมพ์จะแสดงอยู่ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) ตัวเลือกประเภทกระดาษนี้จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าประเภทของกระดาษที่จะใส่เข้ามาในถาดได้ การเลือกวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด การเลือกวัสดุพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้งานพิมพ์คุณภาพต่ำหรือมีหมึกที่ยังไม่ละลาย และ/หรืออาจเกิดปัญหากระดาษติดได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย