ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C460FW MFP - วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์

Samsung จะออกอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ และช่วยให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับอัปเดตต่างๆ ได้ คู่มือนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์
บันทึก
ห้ามยกเลิกการเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ข้อมูลใดๆ จนกว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

ข้อกำหนดก่อนเริ่มอัปเดต

 • คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac คุณจะต้องเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ชั่วคราว เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ แล้วค่อยเชื่อมต่อกลับไปที่เครื่อง Mac หลังจากอัปเดตเสร็จแล้ว
 • คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac คุณจะต้องเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ชั่วคราว เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ แล้วค่อยเชื่อมต่อกลับไปที่เครื่อง Mac หลังจากอัปเดตเสร็จแล้ว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และต้องไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ (กล้อง เครื่องพิมพ์อื่น ฯลฯ) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ด้วย
 • โปรดทราบว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ผ่านการทดสอบและทำงานร่วมกับตลับหมึกของ Samsung ได้เท่านั้น การติดตั้งตลับหมึกของ Samsung อาจทำให้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Samsung ไม่ทำงาน
 • ห้ามใช้เครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ข้อมูลระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ภาพที่ใช้ในคู่มือนี้มาจากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7 ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นใน Windows เวอร์ชันอื่นอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
 1. ในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยเฟิร์มแวร์ ซึ่งใช้งานร่วมกันได้กับ Windows XP/2003/2008/2012/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1 (รุ่น 32 และ 64 บิต) ให้
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 2. เปิดไฟล์
  • ใน Chrome และเบราเซอร์ที่ใกล้เคียงกัน ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเปิด
  • ใน Internet Explorer ให้คลิกเปิด ไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดและจะเปิดโดยอัตโนมัติ
  • คลิกแยกไฟล์ทั้งหมด
  • จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นพร้อมปลายทางของไฟล์ คลิก แยก
  • ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขที่ปรับรุ่นแล้วโดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย Upgrade_Patch.exe
   บันทึก
   คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อน ห้ามคลิกไฟล์เฟิร์มแวร์หลักจนกว่าคุณจะติดตั้งโปรแกรมแก้ไขอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ
   บันทึก
   คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าไฟร์วอลล์ของ Windows หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ บล็อกโปรแกรมนี้ไว้ และมีการขอให้คุณอนุญาตให้โปรแกรมนี้ทำงาน หรือระบบอาจจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการให้โปรแกรมนี้ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบความปลอดภัยที่คุณมี ปล่อยให้โปรแกรมทำงาน
  • ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
  • คลิก Agree (ยอมรับ) ในข้อตกลงอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านข้างเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • หน้าต่างแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นและมีข้อความเขียนว่า DO NOT turn off printer(s) while Firmware Update is in progress, damage may occur (ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่ติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์ เพราะอาจเกิดความเสียหายได้) คลิก OK
   บันทึก
   อย่าปิดเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟ LED สถานะไม่กะพริบ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องพิมพ์ได้
  • ไฟ LED ของเครื่องพิมพ์จะเป็นสีเขียวสว่างหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที เมื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขเสร็จแล้ว
  • หลังจากที่เครื่องพิมพ์ปิดและเปิดขึ้นใหม่ จอแสดงผลจะแสดงข้อความว่า F/W Upgrade Mode Upgrade Final FW และไฟ LED แสดงสถานะจะกลายเป็นสีเขียวสว่าง ออกจากตัวอัปเดตโปรแกรมแก้ไขเฟิร์มแวร์ และกลับไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่แยกไว้ คลิกที่ไฟล์ที่สองนับจากข้างบน ซึ่งประกอบด้วยอัปเดตเฟิร์มแวร์หลัก
  • ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
  • คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ
  • หน้าต่างข้อตกลงจะปรากฏขึ้นและแจ้งว่าเฟิร์มแวร์ผ่านการทดสอบกับตลับหมึกของ Samsung เท่านั้น คลิก Next (ถัดไป)
  • เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านข้างเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • หน้าต่างแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นและมีข้อความเขียนว่า DO NOT turn off printer while Firmware Update is in progress (ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่ติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์) เพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
   บันทึก
   ห้ามปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าจอแสดงผลจะแสดงคำว่า “พร้อม” หรือไฟ LED แสดงสถานะจะหยุดกะพริบ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องพิมพ์ได้
  • เมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้ว ให้คลิกFinish (เสร็จสิ้น) เพื่อออกจากตัวอัปเดต เครื่องพิมพ์ของคุณจะรีสตาร์ทเอง หลังจากนั้นจึงเริ่มใช้งานได้
  หาก เกิดข้อผิดพลาดขึ้นหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์แล้วลองอัปเดตอีกครั้งโดยใช้สาย USB เส้นอื่นและพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย