ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - ค้นหาผงหมึกของ Samsung ที่ใช้ร่วมกันได้

ใช้หมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ เพื่อเลือกหมึกพิมพ์ที่เหมาะสมและผลิตมาเพื่อเครื่องพิมพ์ Samsung โดยเฉพาะ

ตารางแสดงรุ่นตลับหมึกที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นได้

คลิกที่เครื่องพิมพ์อันใดอันหนึ่งในรายการด้านล่าง เพื่อดูตารางแสดงรุ่นตลับหมึกที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นได้
คลิกที่นี่ สำหรับผงหมึกและวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย