ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-415 และ CLP-68x - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดแถบปกป้องตลับหมึกออกแล้ว

ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ Samsung ใหม่ คุณต้องถอดหรือแกะแถบปกป้องและเทปปิดผนึกทั้งหมดออกจากตลับหมึก เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ปกติ
บันทึก
การถอดแถบปกป้องออกไม่หมดอาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอาการเสียงดังเสียดสีกัน นั่นอาจเป็นเพราะคุณถอดแถบปกป้องและเทปปิดผนึกออกไม่หมด
บันทึก
หากต้องการดูตารางแสดงรุ่นตลับหมึกที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น ให้คลิกที่นี่ ในการสั่งซื้อผงหมึกและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ให้คลิกที่นี่
เพื่อเป็นการรับรองว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะทำงานได้ปกติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดฝาด้านหน้า
 2. ดึงถาดตลับหมึกออกมาและถอดแถบปกป้องตลับหมึกตามที่แสดงในภาพด้านล่าง
 3. ดึงตลับหมึกขึ้นตรงๆ และออกจากเครื่องพิมพ์ทีละตัว
 4. ถอดฝาครอบดรัมและดึงเทปปิดผนึกออกมาตรง ๆ
  CLX 419x series, C145x series, C186x series
  CLX-626x series
 5. เขย่าตลับหมึกจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ
 6. ติดตั้งตลับผงหมึก
  บันทึก
  ตลับหมึกแต่ละสีจะมีช่องถาดตลับหมึกเฉพาะ และแต่ละถาดจะมีฉลากสีที่สอดคล้องกันกำกับไว้ด้วย วางตลับหมึกเข้าในช่องถาดที่ตรงกับสี
 7. ดันถาดตลับผงหมึกกลับเข้าไป
 8. ปิดฝาด้านหน้า
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย