ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - อะไรคือ Imaging Unit

Imaging Unit คือตลับหมึกทรงกลมที่ประกอบด้วยดรัม OPC (Organic Photo Conductor) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะเขียนลงบนวัตถุดังกล่าวนี้ ผงหมึกจะผนึกอยู่กับภาพที่เครื่องพิมพ์เลเซอร์เขียนลงบนดรัม OPC นั้น ซึ่งต่อมาดรัมจะหมุนเพื่อถ่ายโอนผงหมึกลงบนกระดาษเพื่อให้ละลายตัว ด้วยเหตุนี้กระบวนการพิมพ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจาก Imaging Unit ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หลังจากที่มีการพิมพ์หน้าเอกสารออกมาแล้วจำนวนหนึ่ง (จำนวนดังกล่าวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์) จะต้องมีการเปลี่ยน Imaging Unit ใหม่ และเครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณทราบหากถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน
บันทึก
โดยคู่มือผู้ใช้จะระบุรายละเอียดเจาะจงเฉพาะรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ เช่น ปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยของ Imaging Unit (จำนวนแผ่นที่พิมพ์) และวิธีเปลี่ยน Imaging Unit
หากต้องการดาวน์โหลดหรือดูคู่มือ ให้ไปที่ support.hp.com กรอกหมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ในช่องค้นหาแล้วคลิกไอคอนค้นหา ในหน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้คลิกแท็บ User Guides (คู่มือผู้ใช้) คลิกคู่มือผู้ใช้จากรายการเอกสารที่ปรากฏขึ้น
หากต้องการสั่งซื้อชุดสร้างภาพใหม่ ให้ไปที่ HP Parts Store และค้นหาชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการโดยป้อนชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์และหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย