ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - โหมดประหยัด (Eco Mode) ของเครื่องพิมพ์ Samsung คืออะไร

โหมดประหยัด (Eco Mode) คือการตั้งค่าที่ช่วยให้เกิดการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยประหยัดต้นทุนและกระดาษ หากไม่มีแท็บ "ประหยัด (Eco)" ในการกำหนดลักษณะการพิมพ์ (Printing Preference) อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่คอมพิวเตอร์มีเพียง Universal Print Driver ซึ่งรองรับฟังก์ชันการพิมพ์เบื้องต้นเท่านั้น ในการเปิดใช้ตัวเลือกโหมดประหยัด คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์เหล่านี้แบบง่ายๆ ให้ใช้Samsung Printer Software Installer (ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ Samsung) ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์ที่จะตรวจหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ และค้นหาไดรเวอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ดาวน์โหลด เรียนรู้เพิ่มเติม

การตั้งค่าโหมดประหยัด

ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows คุณสามารถปิดหรือเปิดโหมดประหยัดได้
  1. ไปที่แผงควบคุมของคอมพิวเตอร์
  2. คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  3. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ และเลือก กำหนดลักษณะการพิมพ์
  4. คลิกแท็บ ประหยัด
คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ในโหมดประหยัด
  • Layout (เค้าโครง) - ตั้งจำนวนหน้าต่องานพิมพ์แต่ละงาน
  • Color Mode (โหมดสี) - เปลี่ยนเป็นโทนสีเทาแทนสี
  • Skip Blank Pages (ข้ามหน้ากระดาษเปล่า) - ลบหน้าเปล่าออกจากงานพิมพ์
  • Toner Save (ประหยัดผงหมึก) - ลดปริมาณผงหมึกที่ใช้ต่องานพิมพ์แต่ละงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย