ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสีผ่านสาย USB ใน Windows

คลิกที่นี่เพื่อเรียกใช้ตัวติดตั้งอัตโนมัติ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ภาพอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์

ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์

ในการดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่นี่ เพื่อไปยังศูนย์รวมการดาวน์โหลดของ Samsung
 1. ป้อนหมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ คลิก "See More” (ดูเพิ่มเติม) ใต้ "Downloads” (ดาวน์โหลด) เพื่อดูไดรเวอร์ล่าสุด จากนั้นให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้ตัวติดตั้งไดรเวอร์
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับ Agree to License Agreement (ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน) และ Using Enhanced Features and Participating in Printer Usage Information Collection Program (ใช้คุณลักษณะขั้นสูงและเข้าร่วมในโปรแกรมการเก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิกNext (ถัดไป)
 3. หลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ตัวติดตั้งจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
  บันทึก
  หากคุณได้รับแจ้งข้อผิดพลาด "No Printer Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์)" ลองปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้แล้วคลิกSearch (ค้นหา) อีกครั้ง
  • ตรวจสอบว่ามีการเสียบสาย USB เข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แน่นดี และเสียบกับพอร์ต USB ที่ใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ลองใช้สาย USB อื่น และตรวจสอบว่าสายสัญญาณสั้นกว่า 6 ฟุต
  • ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 4. เลือกDirect connection using a USB cable (เชื่อมต่อโดยตรงโดยใช้สาย USB) จากนั้นคลิกNext (ถัดไป)
 5. เลือกคอมโพเนนต์ทั้งหมดที่ต้องติดตั้ง และคลิกNext (ถัดไป)
 6. แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นขณะที่กำลังติดตั้งคอมโพเนนต์ต่าง ๆ
 7. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายPrint a test page (พิมพ์หน้าทดสอบ) เพื่อยืนยันว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิกFinish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิดตัวช่วยดำเนินการ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย