ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การรับส่งโทรสารจากพีซีที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ Samsung

คุณสามารถส่งโทรสารตรงจากโปรแกรมต่างๆ ในพีซีระบบ Windows เช่น Microsoft Word แทนการส่งโทรสารจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อส่งโทรสารตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนดำเนินการต่อ

บันทึก
บทความนี้ถือว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการรับส่งโทรสาร และมีการเชื่อมต่อและกำหนดค่าสำหรับการรับส่งโทรสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ในการตั้งค่ารับส่งโทรสารผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูหัวข้อการรับส่งโทรสารในคู่มือของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสารนั้น หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่นี่ เพื่อไปยังศูนย์รวมการดาวน์โหลดของ Samsung และค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้หมายเลขรุ่น
 • ในการส่งโทรสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องติดตั้งโปรแกรม "Samsung Network PC Fax" เสียก่อน โดยโปรแกรมนี้ควรมีการติดตั้งไว้อยู่แล้ว หากคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือไม่แน่ใจ ให้คลิกที่นี่ เพื่อที่โปรแกรมของ Samsung จะติดตั้งและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้คุณ
 • ก่อนส่งโทรสารจากพีซีของคุณ คุณต้องตรวจสอบว่ามีการเสียบสายโทรศัพท์จากพอร์ตสาย (Line Port) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง พอร์ตสายของเครื่องพิมพ์จะมีลักษณะเหมือนภาพด้านล่าง
  รูปภาพ : พอร์ตสาย (Line Port)

การส่งโทรสารจากพีซี

 1. เปิดเอกสารที่จะส่ง (สำหรับตัวอย่างนี้คือ เอกสาร Microsoft Word ใน Windows 7)
 2. คลิกบน ไฟล์
 3. เลือก พิมพ์ จากเมนูไฟล์ หน้าต่าง Print (พิมพ์) จะปรากฏขึ้น ซึ่งในแอปของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างจากในภาพนี้เล็กน้อย
 4. คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะเปิดรายการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดแบบขยาย
 5. เลือกSamsung Network PC Fax จากรายการเครื่องพิมพ์ (คุณอาจต้องเลื่อนลงเพื่อค้นหา)
 6. คลิก Print (พิมพ์)
  หน้าจอตัวเลือกโทรสารจะปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นหน้าจอสุดท้ายก่อนที่ระบบจะส่งโทรสารของคุณ
 7. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแฟ็กซ์
 8. เลือกจากตัวเลือกอื่น ๆ :
  • Fax Quality (คุณภาพโทรสาร)
  • Original Type (ชนิดดั้งเดิม) - ไม่ว่าโทรสารของคุณจะมีแต่ภาพถ่าย มีแต่ข้อความ หรือมีทั้งสองอย่าง
  • Cover Page (ใบปะหน้า)
  • Notify me on delivery (แจ้งฉันเมื่อส่งเสร็จแล้ว) - หากคุณต้องการทราบเวลาที่มีการรับโทรสารของคุณ
 9. กดPreview (แสดงตัวอย่าง) หากคุณต้องการดูว่าโทรสารที่ส่งไปมีลักษณะอย่างไร
 10. กดSend (ส่ง) เมื่อพอใจกับการตั้งค่าแล้ว
 11. เสร็จแล้วระบบจะเริ่มส่งโทรสาร หากคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายNotify me on delivery (แจ้งฉันเมื่อส่งเสร็จแล้ว) คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากมีการนำส่งโทรสารไปยังผู้รับแล้ว
  บันทึก
  หากโทรสารส่งไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบว่ามีการเสียบสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตสายโทรศัพท์ไว้แน่นพอหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีเสียงสัญญาณการโทร ขณะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อื่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย