ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีถอนการติดตั้งหรือนำเครื่องพิมพ์ออกจาก Mac OS 10.8

คุณประสบปัญหาเครื่องพิมพ์มีสถานะไม่ถูกต้อง หรือเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีการพิมพ์ข้อมูลใดๆ จากคอมพิวเตอร์ Mac ที่ทำงานบน Mac OS 10.8 หรือไม่ หากใช่ ขั้นตอนดีที่สุดคือการถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ทั้งหมด แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง

ถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใน Mac OS 10.8

  1. คลิกไอคอน Apple ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ และคลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
  2. คลิก Print and Scan (พิมพ์และสแกน)
  3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการถอนการติดตั้ง และคลิกที่เครื่องหมายลบ (-) ที่ด้านล่างของรายการ
  4. จะปรากฏข้อความยืนยันขึ้น ให้กดDelete Printer (ลบเครื่องพิมพ์) เพื่อนำเครื่องพิมพ์ออก
    บันทึก
    หลังจากถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะไม่ปรากฏอยู่ในรายการ Print and Scan (พิมพ์และสแกน) อีกต่อไป และคุณจะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ Samsung ซึ่งจะเลือกซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่ถูกต้องพร้อมกับติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย