ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - มีควันสีขาวลอยออกมาขณะที่พิมพ์

ปัจจัยต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีควันสีขาวลอยออกมาขณะที่พิมพ์
  • ใช้กระดาษเปียกขณะพิมพ์
ลองทำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
  1. นำกระดาษออกจากถาดกระดาษ และเปลี่ยนกระดาษใหม่ที่ไม่เปียก กระดาษชื้นอาจก่อให้เกิดควันสีขาวหรือมีไอน้ำลอยออกมา เนื่องจากมีความร้อนภายในเครื่องพิมพ์
  2. นำตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าแกะบรรจุภัณฑ์ออกจากตลับหมึกหมดแล้ว หรือไม่มีบรรจุภัณฑ์ตกค้างในเครื่องพิมพ์
หากเครื่องพิมพ์มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์และคลิกที่Create online service request (สร้างคำขอรับบริการแบบออนไลน์) เพื่อสร้างคำขอรับบริการใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย