ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-3185FW MFP - วิธีเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกขยะ

เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกขยะหมดอายุ หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งให้ต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกขยะใหม่ เพราะไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดทำงาน
บันทึก
หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาตลับหมึกและส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อนำมาเปลี่ยนใหม่ในเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปที่หน้าวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ใน Samsung.com เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกขยะ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. รอสองสามนาทีให้เครื่องเย็น
 3. ใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้าจนสุด
 4. ใช้ตัวจับดึงภาชนะบรรจุผงหมึกขยะอันเก่าออกจากเครื่อง
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าคุณวางภาชนะบรรจุผงหมึกขยะบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
 5. ถอดฝาปิดภาชนะอันเก่าตามภาพด้านล่าง และใช้ฝาปิดนั้นปิดช่องภาชนะบรรจุผงหมึกขยะ
  บันทึก
  ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึก
 6. นำภาชนะบรรจุผงหมึกขยะอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 7. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกขยะลงไปตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงดันเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แน่นเข้าที่
 8. ปิดฝาด้านหน้าให้แน่น
  บันทึก
  หากฝาด้านหน้าปิดไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าตลับหมึกทั้งหมดมีการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง หากตลับหมึกมีการติดตั้งไม่ถูกต้อง ฝาด้านหน้าจะปิดไม่ได้
 9. เปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย