ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M2885FW MFP - วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์

Samsung จะออกอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ และช่วยให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับอัปเดตต่างๆ ได้ คู่มือนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์
บันทึก
ห้ามยกเลิกการเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เพราะอาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
บันทึก
ห้ามใช้เครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ข้อมูลระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์
บันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และต้องไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ (กล้อง เครื่องพิมพ์อื่น ฯลฯ) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ด้วย

อัปเดตเฟิร์มแวร์

บันทึก
อัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ผ่านการทดสอบและทำงานร่วมกับตลับหมึกของ Samsung ได้เท่านั้น การติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจทำให้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Samsung ไม่ทำงาน ภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ด้านล่างเป็นตัวอย่างของการอัปเดตสำหรับ Windows 7
 1. ดาวน์โหลดการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Win XP/2003/2008/2012/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1 (รุ่น 32 หรือ 64 บิต)
  บันทึก
  หากต้องการดาวน์โหลดการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้คลิกที่นี่
 2. เปิดไฟล์ วิธีการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ที่คุณใช้ตามที่แสดงด้านล่าง
  • ใน Chrome และเบราเซอร์ที่ใกล้เคียงกัน ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเปิด
  • ใน Internet Explorer ให้คลิกเปิด ไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดและจะเปิดโดยอัตโนมัติ
 3. หลังจากไฟล์เปิดขึ้น ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Zip ที่ลงท้ายด้วย.exe
 4. หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นและแนะนำให้คุณแยกไฟล์ทั้งหมด ขั้นแรกให้คลิกแยกไฟล์ทั้งหมด แล้วคลิกแยก
 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คลายแล้วและลงท้ายด้วย exe
  บันทึก
  คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าไฟร์วอลล์ของ Windows หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ บล็อกโปรแกรมนี้ไว้ และมีการขอให้คุณอนุญาตให้โปรแกรมนี้ทำงาน หรือระบบอาจจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการให้โปรแกรมนี้ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบความปลอดภัยที่คุณมี ปล่อยให้โปรแกรมทำงาน
 6. โปรแกรมอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ Samsung จะเปิดขึ้นมา คลิก Next (ถัดไป)
 7. อ่านข้อความแจ้งเตือน และคลิกNext (ถัดไป)
 8. แอปพลิเคชันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง จากนั้น คลิกNext (ถัดไป)
 10. อัปเดตเฟิร์มแวร์จะดาวน์โหลดมาที่เครื่องพิมพ์ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที ถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ในช่วงนี้
 11. เมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น หากปกติแล้วคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย คุณอาจปลดสาย USB ออกในขั้นตอนนี้ ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งโดยกดปุ่มเปิดปิด/เรียกเครื่องกลับสู่การทำงานบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์ และเครื่องพิมพ์จะพร้อมให้คุณใช้ได้ตามปกติ
  บันทึก
  หาก เกิดข้อผิดพลาดขึ้นหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์แล้วลองอัปเดตอีกครั้งโดยใช้สาย USB เส้นอื่นและพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย