ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-4729FD - ฉันจะสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ Mac จากแผงควบคุมได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสแกนจากเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ระบบ Mac OS X ได้ ต้องดาวน์โหลดต่อไปนี้ก่อนตั้งค่าคุณสมบัติการสแกน:
ไดรเวอร์การพิมพ์
ไดรเวอร์การสแกน
Easy Printer Manager
คลิกที่นี่เพื่อเปิดใช้ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ Samsung ทางเว็บ ซึ่งจะดาวน์โหลดไฟล์ข้างต้นทั้งหมด

การเปิดใช้การสแกน

ในการเปิดใช้งานการสแกนไปยัง Mac ให้ดำเนินการดังนี้
 1. เปิด Easy Printer Manager
 2. เลือกเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เลือกไว้ และคลิก Scan To PC Settings (การตั้งค่าสแกนไปยัง PC)
 3. เลือกตัวเลือกEnable Scanning to Device (เปิดใช้งานการสแกนไปยังอุปกรณ์)
 4. ในการบันทึกการตั้งค่า ให้คลิกบันทึก

มาที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. กดปุ่มฟังก์ชันสแกน
 2. เลือกสแกนไปยังพีซี แล้วกด OK
 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ตามวิธีการที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Mac
  • Local PC (PC โลคัล) - เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Mac ด้วยสาย USB
  • Network PC (PC เครือข่าย) - เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ Mac
   บันทึก
   หากเลือกพีซีเครือข่าย ให้เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ ID ที่กำหนดใน Easy Printer Manager
  • เครื่องพิมพ์จะเริ่มสแกนและส่งภาพไปยังโฟลเดอร์ Scan (การสแกน) ที่ตั้งค่าไว้ใน Easy Printer Manager


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย