ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์สีเอนกประสงค์แบบไร้สายผ่าน USB ใน Mac OS X

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย

บันทึก
ต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อนการตั้งค่าแบบไร้สาย คลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าศูนย์รวมการดาวน์โหลดของ Samsung และดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ในการตั้งค่าระบบไร้สาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดใช้การตั้งค่าแบบไร้สายโดยการเรียกใช้แอป Wireless Setting (การตั้งค่าแบบไร้สาย)
 2. ต่อสาย USB เข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และต่อปลายสาย USB อีกด้านเข้ากับพีซี
  บันทึก
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Easy Wireless Settings ซึ่งเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ไฟล์นี้ยังมีให้ดาวน์โหลดในศูนย์รวมการดาวน์โหลดของ Samsung ภายใต้แท็บซอฟต์แวร์ชื่อ Easy Wireless Setup
 3. ในการเรียกใช้แอป Wireless Setting ให้คลิกOpen (เปิด)
 4. หน้าจอการติดตั้งหลักจะแสดงขึ้น คลิกNext (ถัดไป) เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 5. ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพร้อม
 6. เลือกวิธีการตั้งค่าระบบไร้สาย สำหรับการติดตั้งครั้งแรกกับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เลือก Using a USB cable (ใช้สาย USB) จากนั้นคลิกNext (ถัดไป)
 7. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ Mac ชั่วคราว หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อและคลิกNext (ถัดไป)
 8. วิซาร์ดการติดตั้งจะค้นหาอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ และดึงข้อมูลระบบไร้สาย
  • หากยังไม่พบเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดใช้งานอยู่และพร้อมสำหรับการพิมพ์ จากนั้นคลิกNext (ถัดไป) ในกล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์)
  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ระหว่างเครื่องพิมพ์และพีซี จากนั้นคลิกNext (ถัดไป) ในกล่องโต้ตอบ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) ลองใช้สาย USB อื่นหากมี
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อของคุณ กำลังปล่อยสัญญาณที่แบนด์ 2.4Ghz ไม่ใช่ 5Ghz ขณะนี้เครื่องพิมพ์ Samsung ยังไม่รองรับการใช้งานที่ 5Ghz
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่นรับสัญญาณได้แรงหรือไม่ (อย่างน้อย 2 ขีดอย่างสม่ำเสมอ) ในจุดเดียวกัน โปรดทราบว่ากำลังส่งของเสาอากาศจะแตกต่างกันระหว่างอุปกรณ์แต่ละเครื่อง หากโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์ของคุณมีแถบสัญญาณได้เพียงแค่ 1 แถบ อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องพิมพ์จะไม่ได้สัญญาณที่เสถียรเลย
  • หากคุณตรวจสอบแล้วเครือข่ายมีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง แต่เครื่องพิมพ์ยังไม่พบเครือข่าย ให้คลิกAdvanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) และป้อนข้อมูลเครือข่ายด้วยตนเอง
 9. รายการเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์พบจะปรากฏขึ้น เลือกเครือข่ายและคลิก Next (ถัดไป) (กล่องโต้ตอบ Wireless Network Security (การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย) จะปรากฏขึ้น) หากเครือข่ายยังไม่ปรากฏ ให้ปฏิบัติดังนี้
  บันทึก
  คุณอาจต้องเลื่อนหน้าจอลงเพื่อดูเครือข่ายของคุณ กล่องโต้ตอบจะเรียงลำดับเครือข่ายที่มีตามความแรงของสัญญาณ
 10. ป้อนคีย์ความปลอดภัย (WEP/WPA/WPA2) ในช่องที่กำหนดและคลิกNext (ถัดไป)
  บันทึก
  หากคุณไม่ทราบว่าคีย์ความปลอดภัยของคุณคืออะไร ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตเราเตอร์/จุดเข้าใช้งานของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือ
 11. เครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เลือก
 12. จะปรากฏพรอมต์ขึ้นซึ่งแจ้งว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก Next (ถัดไป)
 13. พรอมต์อีกอันจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการตั้งค่าแบบไร้สาย และสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ถอดสาย USB แล้ว คลิก Next (ถัดไป)
 14. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ไปที่ Print and Scan (พิมพ์และสแกน) ใน System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) เพื่อดูเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
  หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้นในรายการพิมพ์และสแกน ให้คลิกHow to add printer guide (วิธีการเพิ่มคำแนะนำเครื่องพิมพ์) ที่ด้านขวาบนของหน้าต่างภายใต้หัวข้อ Related Content (ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย