ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ Samsung M2070FW - วิธีใช้คุณลักษณะ NFC ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์จากโทรศัพท์ Galaxy

คุณสมบัติ NFC (Near Field Communication) ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือได้โดยการถืออุปกรณ์มือถือเหนือป้าย NFC ที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

จำเป็นสำหรับการพิมพ์โดยใช้คุณสมบัติ NFC

  • อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้งาน NFC และ Wi-Fi Direct และทำงานบนระบบ Android OS 4.0 หรือสูงกว่า
  • เครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะ NFC และ Wi-Fi Direct
  • แอป Samsung Mobile Print ที่มีการติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอป Samsung Mobile Print

แตะและพิมพ์

บันทึก
สำหรับโทรศัพท์มือถือบางรุ่น เสาอากาศ NFC อาจไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังของโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบตำแหน่งเสาอากาศ NFC ในสมาร์ทโฟนของคุณก่อนแตะ
  1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC และ Wi-Fi Direct บนสมาร์ทโฟนของคุณ และเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct บนเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว
  2. ถืออุปกรณ์มือถือโดยให้เสาอากาศ NFC คว่ำลงเหนือแท็ก NFC ที่เครื่องพิมพ์ของคุณ หลังจากสองถึงสามวินาที แอป Samsung Mobile Print จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
    หมายเหตุ: หากไม่ได้ติดตั้งแอป Samsung Mobile Print สมาร์ทโฟนจะไปยังหน้าดาวน์โหลดแอป Samsung Mobile Print ดาวน์โหลดแอป และลองขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง
  3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องพิมพ์ กด ปุ่มเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์
  4. ถืออุปกรณ์มือถือโดยให้เสาอากาศ NFC คว่ำลงเหนือแท็ก NFC ที่เครื่องพิมพ์ของคุณ หลังจากผ่านไปสองถึงสามวินาที โทรศัพท์เคลื่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
  5. เครื่องพิมพ์เริ่มการพิมพ์ไฟล์
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนหมายเลข PIN ปรากฏขึ้น ให้ป้อนหมายเลข PIN ที่เปลี่ยน และกด OK (ตกลง) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแอปเพื่ออัปเดตหมายเลข PIN สามารถดูหมายเลข PIN ได้ใน Network Configuration Report (รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย) จากเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย