ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Managed E75160, P75250 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย