ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus และแอพ HP Sprocket สำหรับอุปกรณ์พกพาระบบ Android และอุปกรณ์ Apple iOS
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ในกล่อง ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ติดตั้งแอพ HP Sprocket โหลด HP Sprocket Plus ใส่กระดาษ จากนั้นปรับเทียบเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง นำพลาสติกบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปสู่กระบวนการรีไซเคิล
การนำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
ขั้นตอนที่ 2: จับคู่เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์พกพา
ติดตั้งแอพ HP Sprocket บนอุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นจับคู่อุปกรณ์พกพาของคุณกับเครื่องพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะต้องใช้แอพเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ และพิมพ์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ
 1. ไปที่หน้าหลัก HP Sprocket จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ
 2. หลังจากติดตั้งแอพแล้ว ให้เปิดเครื่องพิมพ์โดยการกดที่ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้จนไฟสถานะเหนือช่องขาออกติดค้างเป็นสีขาว
  การเปิดเครื่องพิมพ์
 3. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ ให้เปิดเมนูตั้งค่า Bluetooth
  รายการอุปกรณ์ใกล้เคียงจะปรากฏขึ้นมา
 4. มองหา HP Sprocket Plus (xx:xx) จากรายการดังกล่าว
  • หากเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นในรายการ ให้กดเลือก จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ กดเลือก Search (ค้นหา) หรือ Scan (สแกน) ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พกพาของคุณ เมื่อเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้กดเลือก จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus
ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus ขนาด 5.8 x 8.7 ซม. (2.3 x 3.4 นิ้ว) เข้าในถาดป้อนกระดาษ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดฝาครอบกระดาษโดยเลื่อนออกจากช่องจ่ายกระดาษ จากนั้นวางแยกไว้
   การถอดฝาครอบกระดาษ
  1. เลื่อนฝาครอบกระดาษ
  2. ถอดฝาครอบกระดาษ
 3. ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus ไม่เกิน 10 แผ่นกับ Smartsheet® สีส้ม Smartsheet® ดังกล่าวจะต้องอยู่ที่ด้านล่างของปึกกระดาษโดยให้บาร์โค้ดคว่ำลง ส่วนกระดาษภาพถ่ายให้ด้านโลโก้ HP คว่ำลง
    บันทึก
  เก็บ Smartsheet® ไว้หลังจากเสร็จสิ้นกับกระดาษทั้งหมด 10 แผ่น จากนั้นทิ้งแยกไว้
  การใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus
 4. ปิดฝาครอบกระดาษโดยกำหนดแนวตามเส้นที่ด้านนอกของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนฝาครอบกระดาษไปทางช่องขาออกจนกว่าจะชนกันจนชิดดี
 5. เปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 4: ปรับเทียบเครื่องพิมพ์
ส่งงานพิมพ์ผ่านแอพ HP Sprocket เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพ์กับ Smartsheet® สีส้ม
 1. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดแอพ HP Sprocket ขึ้นมา
 2. จากหน้าจอหลัก กดเลือกไอคอน Photos (ภาพถ่าย) หรือ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้แอพสามารถใช้งานกล้องและสืบค้นภาพถ่ายของคุณ
 3. เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์
  หน้าจอแสดงตัวอย่างการพิมพ์จะปรากฏขึ้น
 4. กดเลือก Edit (แก้ไข) เพื่อปรับภาพถ่าย เพิ่มข้อความหรือสติกเกอร์ จากนั้นใส่ฟิลเตอร์ต่าง ๆ
 5. กดเลือกไอคอนเครื่องหมายกำกับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกดที่ไอคอน Print (พิมพ์)
  ข้อความ Sending to sprocket printer (กำลังส่งไปยังเครื่องพิมพ์ Sprocket) จะปรากฏขึ้น และเครื่องพิมพ์จะทำการปรับเทียบผ่าน Smartsheet®
 6. รอจนกว่าอุปกรณ์จะไม่มีการทำงานใด ๆ และเงียบลง จากนั้นนำ Smartsheet® ออก
  หลังจากปรับเทียบเสร็จสิ้น ภาพของคุณจะจัดพิมพ์ออกมา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การพิมพ์ภาพถ่ายผ่านแอพ HP Sprocket.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย