ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus และแอพ HP Sprocket สำหรับอุปกรณ์พกพาระบบ Android และอุปกรณ์ Apple iOS
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ในกล่อง ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ติดตั้งแอพ HP Sprocket โหลด HP Sprocket Plus ใส่กระดาษ จากนั้นปรับเทียบเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง นำพลาสติกบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปสู่กระบวนการรีไซเคิล
การนำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 2: จับคู่เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์พกพา

ติดตั้งแอพ HP sprocket บนอุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นจับคู่อุปกรณ์พกพาของคุณกับเครื่องพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะต้องใช้แอพเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ และพิมพ์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ
 1. ไปที่หน้าหลัก HP Sprocket (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ
 2. หลังจากติดตั้งแอพแล้ว ให้เปิดเครื่องพิมพ์โดยการกดที่ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้จนไฟสถานะเหนือช่องขาออกติดค้างเป็นสีขาว
  การเปิดเครื่องพิมพ์
 3. จากอุปกรณ์พกพา เปิดเมนูการตั้งค่า Bluetooth จากนั้นตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth
 4. เปิดแอพ HP Sprocket
 5. หากหน้าจอต้อนรับเปิดขึ้นมา แตะที่ตัวเลือกการตั้งค่า จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 6. แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) แตะเลือก sprocket จากนั้นแตะเลือก Manage Printers (จัดการเครื่องพิมพ์)
  รายการ Sprocket ที่มีจะปรากฏขึ้นมา
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงขึ้นมา แสดงว่าเครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อแล้ว
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่แสดงขึ้นมา กด Add New Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่) จากนั้นกดเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus

ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus ขนาด 5.8 x 8.7 ซม. (2.3 x 3.4 นิ้ว) เข้าในถาดป้อนกระดาษ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดฝาครอบกระดาษโดยเลื่อนออกจากช่องจ่ายกระดาษ จากนั้นวางแยกไว้
   การถอดฝาครอบกระดาษ
  1. เลื่อนฝาครอบกระดาษ
  2. ถอดฝาครอบกระดาษ
 3. ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus ไม่เกิน 10 แผ่นพร้อม Print Quality Card สีส้ม (Smartsheet เดิม) การ์ดสีส้มดังกล่าวจะต้องอยู่ที่ด้านล่างของปึกกระดาษโดยให้บาร์โค้ดคว่ำลง ส่วนกระดาษภาพถ่ายให้ด้านโลโก้ HP คว่ำลง
  บันทึก
  เก็บการ์ดสีส้มไว้หลังจากเสร็จสิ้นกับกระดาษทั้งหมด 10 แผ่น จากนั้นทิ้งแยกไว้
  การใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus
 4. ปิดฝาครอบกระดาษโดยกำหนดแนวตามเส้นที่ด้านนอกของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนฝาครอบกระดาษไปทางช่องขาออกจนกว่าจะชนกันจนชิดดี
 5. เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: ปรับเทียบเครื่องพิมพ์

ส่งงานพิมพ์ผ่านแอพ HP Sprocket เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพ์กับการ์ดสีส้ม
 1. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดแอพ HP Sprocket ขึ้นมา
 2. จากหน้าจอหลัก ให้เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์
  หน้าจอแสดงตัวอย่างภาพจะปรากฏขึ้น
 3. แตะ แก้ไข หรือไอคอน แก้ไข เพื่อปรับการแสดงผลของภาพถ่าย เพิ่มข้อความหรือสติ๊กเกอร์ และใช้ฟิลเตอร์
 4. แตะ Checkmark (เครื่องหมายถูก) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะไอคอน Print (พิมพ์)
  เครื่องพิมพ์จะปรับเทียบโดยใช้การ์ดสี
 5. รอจนกว่า Sprocket จะไม่มีการทำงานใดๆ และเงียบลง จากนั้นนำการ์ดสีออก
  หลังจากปรับเทียบเสร็จสิ้น ภาพของคุณจะจัดพิมพ์ออกมา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การใช้แอพ HP Sprocket.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย