ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Sprocket - กระดาษภาพถ่ายใดที่สามารถใช้กับ Sprocket ของฉันได้

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Sprocket
อ่านหัวข้อด้านล่างที่ตรงกับ Sprocket ของคุณสำหรับกระดาษภาพถ่ายที่รองรับและ HP Print Quality Card (Smartsheet เดิม)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย