ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus - ข้อผิดพลาด "Out of Paper" (กระดาษหมด) แจ้งขึ้นกับกระดาษที่ป้อนไว้

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus และแอพ HP Sprocket สำหรับอุปกรณ์พกพาระบบ Android และอุปกรณ์ Apple iOS
ขณะใส่กระดาษ HP Sprocket Plus เครื่องพิมพ์ไม่ยอมป้อนกระดาษภาพถ่าย และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Out of Paper (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นที่แอพ HP sprocket ไฟสถานะติดกะพริบและเปลี่ยนเป็นสีแดง
 1. จากแอพ HP sprocket กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 2. ปิดเครื่องพิมพ์
 3. ถอดฝาครอบกระดาษโดยเลื่อนออกจากช่องจ่ายกระดาษ จากนั้นวางแยกไว้
   รูปภาพ : การถอดฝาครอบกระดาษ
   การถอดฝาครอบกระดาษ
  1. เลื่อนฝาครอบกระดาษ
  2. ถอดฝาครอบกระดาษ
 4. นำปึกกระดาษภาพถ่ายออกจากถาดป้อนกระดาษ
 5. ตรวจสอบถาดป้อนกระดาษว่ามีกระดาษภาพถ่ายติดหรือไม่
  • หากมีกระดาษภาพถ่ายติด ให้ใช้เล็บดึงออกแล้วนำไปทิ้ง
  • หากไม่มีกระดาษภาพถ่ายติดอยู่ ให้นำกระดาษภาพถ่ายออกหนึ่งแผ่นจากด้านล่างของปึกกระดาษ จากนั้นแยกทิ้ง
 6. ใส่กระดาษภาพถ่ายลงไปใหม่โดยให้โลโก้ HP คว่ำลง
  รูปภาพ : การป้อนกระดาษภาพถ่ายใหม่
  การป้อนกระดาษภาพถ่ายใหม่
 7. กำหนดตำแหน่งฝาครอบกระดาษกับแนวเส้นที่ด้านนอกเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนฝาครอบกระดาษไปทางช่องจ่ายกระดาษจนกว่าจะชนกันจนชิดดี
 8. เปิดเครื่องพิมพ์
 9. ส่งงานพิมพ์ใหม่
  หากยังเกิดปัญหา ให้ทวนซ้ำขั้นตอนในเอกสารชุดนี้จนกว่าคุณจะสามารถพิมพ์งานได้
หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเปลี่ยนไป หรือพบปัญหาอื่น ๆ ให้ไปที่หัวข้อ เครื่องพิมพ์ HP Sprocket Plus - คำถามที่พบบ่อย (FAQ).


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย