ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 Laser MFP - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ชิ้นส่วนของถาดกระดาษ
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 2. ถาด
บันทึก
 • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้น อาจทำให้เกิดการรีจิสเตอร์กระดาษ ภาพเอียง หรือกระดาษติด
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษลงในถาด
 1. เปิดถาด (1) จากนั้นปรับขนาดถาดตามขนาดวัสดุพิมพ์ที่คุณใส่ (2)
  รูปภาพ : เปิดถาดกระดาษ
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่กระดาษในถาดโดยหงายด้านที่คุณต้องการพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นความกว้างกระดาษมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • อย่าใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับ
  • หากคุณไม่ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษ อาจทำให้เกิดกระดาษติด
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นความกว้างกระดาษ
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษ
 5. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด

ป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

ถาดกระดาษสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
คำแนะนำในการใช้การป้อนกระดาษในถาดด้วยตนเอง:
 • หากคุณเลือก Paper (กระดาษ) > Source (แหล่ง) > Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) จากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คุณต้องกด OK ทุกครั้งที่คุณพิมพ์หน้า
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์หงายหน้าขึ้นไว้ที่กลางถาดโดยให้ขอบบนเข้าไปในถาดก่อน
 • เพื่อคุณภาพการพิมพ์และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใช้ประเภทกระดาษที่อนุมัติเท่านั้น
 • ทำให้โปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาด
 • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ คุณต้องทำตามแนวทางการใส่กระดาษ (ดูส่วนถัดไป "การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ")
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษที่ตั้งค่าในเครื่องพิมพ์ ให้ตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์ฉลาก ให้เลือก Labels (ฉลาก) สำหรับ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
บันทึก
เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนทีละแผ่น
ดูตารางสำหรับวัสดุพิมพ์พิเศษที่สามารถใช้ในถาด
ประเภท
ถาด
ธรรมดา
Y
หนา
Y
บาง
Y
กระดาษปอนด์
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
ฉลาก
Y
ซองจดหมาย
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
ใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
อาร์ไคฟ์
Y
a. ประเภทกระดาษที่ใช้สำหรับการป้อนกระดาษในถาดด้วยตนเองได้
(Y: สนับสนุน, ว่าง: ไม่สนับสนุน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย