ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 Laser MFP - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่เอกสารต้นฉบับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ป้อนกระดาษเพื่อใส่ต้นฉบับสำหรับทำสำเนา สแกน หรือส่งโทรสารได้

การเตรียมต้นฉบับ

ในการเตรียมเอกสารต้นฉบับ ให้ใช้แนวทางเหล่านี้:
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. (5.6 x 5.8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
 • อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้ เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายของเครื่องพิมพ์
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ

การใส่ต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์

ตรวจสอบว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ หากพบต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกของเครื่องสแกน หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกเครื่องสแกน
ในการใส่ต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 2. วางต้นฉบับ คว่ำหน้าลง บนกระจกของสแกนเนอร์และจัดให้ตรงกับตัวกั้นการรีจิสเตอร์ที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : จัดเอกสารต้นฉบับให้ตรงกับตัวกั้นการรีจิสเตอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
    คำเตือน
  • ระวังอย่าทำให้กระจกสแกนแตก คุณอาจได้รับบาดเจ็บได้
  • ระวังอย่าปล่อยให้ฝาครอบสแกนตกทับมือของคุณ คุณอาจได้รับบาดเจ็บได้
  • ขณะสแกนหรือทำสำเนา อย่ามองที่แสงด้านในสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับดวงตาของคุณ และอาจเป็นอันตราย
  บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • เมื่อทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาทิ้งไว้

การใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ คุณจะสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 40 แผ่น (80 g/m2, บอนด์ 20 ปอนด์) สำหรับหนึ่งงาน ในการใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับ หงายหน้าขึ้น ในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้าง
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย