ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่ต้นฉบับเข้าไปในเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung SL- M3870, M3375, M4070, M3370, M4072, M3875, M4075
  บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง
การเตรียมต้นฉบับ
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. (5.6 x 5.8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
 • อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้ เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายของเครื่องพิมพ์
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย