ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 Laser MFP - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
  บันทึก
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารฉีดขาด ให้ค่อยๆ เอาเอกสารที่ติดออกอย่างช้าๆ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับต้นฉบับที่เป็นกระดาษประเภทหนา บาง หรือผสมกัน
 • ภาพประกอบอาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหานี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรืออุปกรณ์เสริม
ติดที่ด้านหน้าของเครื่องสแกน
หากกระดาษติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. เอากระดาษใดๆ ที่เหลืออยู่ออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษที่เอาออกมา หากมี กลับเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ติดด้านในสแกนเนอร์
หากมีกระดาษติดภายในสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. เอากระดาษใดๆ ที่เหลืออยู่ออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ หากไม่เห็นกระดาษที่ติด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 5. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 6. เอากระดาษที่ติดออกจากบริเวณป้อนกระดาษ โดยใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดฝาตกลง
ติดที่ส่วนทางออกของเครื่องสแกน
หากมีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. เอากระดาษใดๆ ที่เหลืออยู่ออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ค่อยๆ เอากระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย