ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 Laser MFP - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึกในเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
  บันทึก
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสถูกด้านสีเขียวของตลับผงหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • เมื่อเปิดชุดสแกน ให้จับอุปกรณ์ป้อนกระดาษและชุดสแกนเข้าไว้ด้วยกัน
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดชุดสแกน
  รูปภาพ : เปิดชุดสแกน
 2. เปิดฝาด้านใน
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านใน
 3. จับมือจับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากฝาครอบป้องกัน
  รูปภาพ : แกะบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกใหม่
 5. ค่อยๆ เขย่าผงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อกระจายให้ทั่ว
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าหมึก 5-6 ครั้ง
 6. ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึกที่เปลี่ยนใหม่
 7. ปิดฝาด้านใน
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านใน
 8. ปิดชุดสแกน
  รูปภาพ : ปิดชุดสแกน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย