ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 Laser MFP - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่เอกสารต้นฉบับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษเพื่อใส่ต้นฉบับสำหรับทำสำเนา สแกน หรือส่งโทรสารได้

การเตรียมต้นฉบับ

ในการเตรียมเอกสารต้นฉบับ ให้ใช้แนวทางเหล่านี้:
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. (5.6 x 5.8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
 • อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้ เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายของเครื่องพิมพ์
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ

การใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ คุณจะสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 20 แผ่น (80 g/m2, บอนด์ 20 ปอนด์) สำหรับหนึ่งงาน ในการใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 2. ดึงถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือถาดกระดาษออกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษออกมาจนสุด กางส่วนขยาย หากจำเป็น
  รูปภาพ : ดึงถาดอุปกรณ์ป้อนกระดาษออก
 3. ใส่ต้นฉบับคว่ำหน้าลงในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ปรับตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับคว่ำหน้าลง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย