ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในตัวป้อนเอกสาร จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารฉีดขาด ให้ค่อยๆ เอาเอกสารที่ติดออกอย่างช้าๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับต้นฉบับที่เป็นกระดาษประเภทหนา บาง หรือผสมกัน

ติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์

หากกระดาษติดที่ด้านหน้าของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. เอากระดาษใดๆ ที่เหลืออยู่ออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร จากนั้นใส่กระดาษที่เอาออกมา หากมี กลับเข้าไปในตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร

ติดด้านในสแกนเนอร์

หากมีกระดาษติดภายในสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. เอากระดาษใดๆ ที่เหลืออยู่ออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : เปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 3. เอากระดาษที่ติดออก โดยค่อยๆ ดึงออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร หากไม่เห็นกระดาษที่ติด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  รูปภาพ : ปิดฝาตัวป้อนเอกสาร
 5. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 6. เอากระดาษที่ติดออกจากบริเวณป้อนกระดาษ โดยใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดฝาสแกนเนอร์

ติดที่ส่วนทางออกของสแกนเนอร์

หากมีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกของสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
 1. เอากระดาษใดๆ ที่เหลืออยู่ออกจากตัวป้อนเอกสาร
 2. ยกถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสารขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสารขึ้น
 3. ค่อยๆ เอากระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. วางถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสารลง
  รูปภาพ : วางถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสารลง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย