ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรมสถานะการพิมพ์จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์เย็นสองสามนาที
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. นำตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 4. จับตรงที่จับแล้วดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออก
 5. ดึงชุดสร้างภาพออกจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ร่องที่ด้านหน้าของชุดสร้างภาพ
  รูปภาพ : ถอดชุดสร้างภาพ
 6. แกะชุดสร้างภาพใหม่แล้วติดตั้งลงในเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเสียหายได้
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเป็นรอยขีดข่วน
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดสร้างภาพที่จะเปลี่ยนใหม่
 7. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกให้ตรงตำแหน่ง แล้วดันเพื่อให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียกลับเข้าที่
 8. เลื่อนตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
 9. ปิดฝาด้านหน้าให้แน่นสนิท
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 10. เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย