ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุ บนแผงควบคุมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
บันทึก
 • อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพิมพ์จะได้รับความเสียหาย
 • เมื่อคุณถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ ระมัดระวังอย่าทำภาชนะหล่นขณะเคลื่อนย้าย
 • ตรวจสอบว่าได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
 • ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึก

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์เย็นสองสามนาที
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. นำตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 4. ดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ (1) แกะฝาออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วใช้ฝาดังกล่าวปิดช่องของภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย (2) เอาภาชนะบรรจุผงหมึกเสียไปทิ้ง (3)
  รูปภาพ : ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออก
 5. แกะภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันใหม่อกจากบรรจุภัณฑ์ (1) ใส่ภาชนะอันใหม่ให้ตรงตำแหน่ง (2) แล้วดันเพื่อให้แน่ใจว่าภาชนะเข้าที่ดีแล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันใหม่
 6. ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
 7. ปิดฝาด้านหน้าให้แน่นสนิท
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 8. เปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย