ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
ผู้ใช้สามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบสองด้าน (DADF) ในการใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้

บนกระจกสแกนเนอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ใน DADF หากระบบตรวจพบต้นฉบับใน DADF เครื่องพิมพ์จะให้ความสำคัญกับต้นฉบับดังกล่าวก่อนต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร์ หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์

การเตรียมต้นฉบับ

 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 25 x 25 มม. (1.0 x 1.0 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 297 x 432 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 1. เปิด DADF
  รูปภาพ : DADF, เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางกระดาษ, คว่ำลง
 3. ปิด DADF
  บันทึก
  • การเปิด DADF ทิ้งไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลให้คุณภาพสำเนาลดลงและใช้งานผงหมึกมากขึ้น
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยก DADF จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. (1 นิ้ว) ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาทิ้งไว้
    หมายเหตุ
  • ระวังอย่าทำให้กระจกของสแกนเนอร์แตก ผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บได้
  • อย่าวางมือไว้บนกระจกสแกนเนอร์ขณะปิด DADF DADF อาจกระแทกมือของผู้ใช้และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้
  • ห้ามมองไปที่แสงจากด้านในของเครื่องสแกนขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา

ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติแบบสองด้าน (DADF)

การเตรียมต้นฉบับ

 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 140 x 140 มม. (5.5 x 5.5 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 297 x 432 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
 • DADF สามารถตรวจจับต้นฉบับขนาด A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF และ Statement SEF ได้โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องพิมพ์ อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ
เมื่อใช้ DADF ผู้ใช้จะสามารถใส่กระดาษ (80 g/m2บอนด์ 20 ปอนด์) ได้สูงสุด 100 แผ่นต่อหนึ่งงาน
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับคว่ำหน้าลงใน DADF ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ, หงายขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นแนวกว้างให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจก DADF อาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ได้ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย