ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-5330, SCX-5530, SCX-5535 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่เอกสารต้นฉบับลงในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ในการใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ใน ADF หากพบต้นฉบับในตัวป้อนเอกสาร เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร์ หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์
หากต้องการใส่ต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 2. วางต้นฉบับ คว่ำหน้า ลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : จัดวางเอกสารต้นฉบับให้ตรงกับตัวจัดแนว
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
    บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • ขณะทำสำเนาหน้ากระดาษจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาไว้
การใส่ต้นฉบับลงใน ADF
ADF รองรับกระดาษขนาด (75 g/m2) ได้สูงสุด 50 แผ่นต่อหนึ่งงาน
เมื่อคุณใช้ ADF:
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. (5.6 x 5.8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
 • เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องพิมพ์ อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ
หากต้องการใส่ต้นฉบับลงใน ADF ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่ต้นฉบับโดย หงายขึ้น ใน ADF ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่โดยหงายหน้าขึ้น
 2. ปรับตัวกั้นแนวกว้างของ ADF ให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้าง
    บันทึก
  ฝุ่นบนกระจก ADF อาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ได้ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย