ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-318x - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
บนกระจกสแกนเนอร์
เมื่อใช้กระจกของสแกนเนอร์ ผู้ใช้สามารถทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับได้ ผู้ใช้สามารถได้รับคุณภาพการสแกนดีที่สุดได้ โดยเฉพาะสำหรับภาพสีหรือโทนสีเทา
 1. ยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ฝาสแกนเนอร์, เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ จัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางต้นฉบับ, คว่ำลง
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
    บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาสแกนเนอร์
    หมายเหตุ
  • ระวังอย่าทำให้กระจกของสแกนเนอร์แตก ผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บได้
  • อย่าวางมือไว้ขณะปิดฝาสแกนเนอร์ ฝาสแกนเนอร์อาจหล่นกระแทกมือผู้ใช้และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้
  • ห้ามมองไปที่แสงจากด้านในของสแกนเนอร์ขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา
ในอปุกรณ์ป้อนกระดาษ (เฉพาะ CLX-3185FN, CLX-3185FW เท่านั้น)
เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ผู้ใช้จะสามารถใส่กระดาษ (75 g/m2บอนด์ 20 ปอนด์) ได้สูงสุด 15 แผ่นต่อหนึ่งงาน
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับ
 3. ปรับตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
    บันทึก
  ฝุ่นบนกระจกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย