ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-6122, SCX-6322 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการใส่เอกสารต้นฉบับ
ผู้ใช้สามารถใช้กระจกสแกนเนอร์หรือ ADF เพื่อใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้

บนกระจกสแกนเนอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ใน ADF หากระบบตรวจพบต้นฉบับใน ADF เครื่องพิมพ์จะให้ความสำคัญกับต้นฉบับดังกล่าวก่อนต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร์ หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์
 1. ยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ฝาสแกนเนอร์, เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับ
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
  บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาไว้

ใน ADF

เมื่อใช้ ADF ผู้ใช้จะสามารถใส่กระดาษขนาด (75 g/m2) ได้สูงสุด 40 แผ่นต่อหนึ่งงาน (เฉพาะรุ่น SCX-6122FN เท่านั้น)
บันทึก
ในกรณีที่ใช้รุ่น SCX-6322DN จะสามารถใส่กระดาษขนาด (75 g/m2) ได้สูงสุด 50 แผ่นต่อหนึ่งงาน
เมื่อใช้ ADF:
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. ในกรณีที่เป็นรุ่น SCX-6122FN ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่ได้ใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 172 x 148 มม.
 • อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้:
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ
หากต้องการใส่ต้นฉบับลงใน ADF:
 1. ใส่ต้นฉบับคว่ำหน้าลงใน ADF ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับ
 2. ปรับตัวกั้นแนวกว้างให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจก ADF อาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ได้ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย