ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C430, SL-C432, SL-C433, SL-C435, SL-C436

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. กดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตรงที่จับของตลับผงหมึก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง ค่อยๆ เขย่าผงหมึกจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย เพื่อกระจายผงหมึกให้เท่าๆ กัน
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดตลับผงหมึกใหม่ แล้วค่อยๆ เขย่า
 4. แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วนำไปรีไซเคิล
  บันทึก
  อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
   รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์
  1. แถบพลาสติก
  2. เทปปิดผนึก
 5. ใส่ตลับผงหมึกลงไปในช่องที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย