ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SF-560, SF-565 - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนของเครื่องพิมพ์
ถาดกระดาษของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้สามารถรองรับกระดาษได้ประมาณ 250 แผ่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย