ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C430, SL-C432, SL-C433, SL-C435, SL-C436
เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชุดสร้างภาพได้
 • อย่าสัมผัสบริเวณสีเขียวของชุดสร้างภาพ ใช้ที่จับของชุดสร้างภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ก่อนเปิดฝาครอบด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับผงหมึกทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. กดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตรงที่จับของตลับผงหมึก
 3. จับภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเพื่อถอดออก
 4. จับชุดสร้างภาพ แล้วถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับชุดสร้างภาพเพื่อถอดออก
 5. แกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากกล่อง แล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากกล่อง แล้วใส่ชุดสร้างภาพใหม่เข้าไปในเครื่อง
 6. ค่อยๆ ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 7. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่ตลับผงหมึกอีกครั้ง
 8. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย