ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SF-650, SF-651 - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนของเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย