ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-6122, SCX-6322 Laser MFP - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก
เมื่อเอกสารต้นฉบับติดระหว่างเคลื่อนที่ผ่าน ADF [Document Jam] (เอกสารติด) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

การเอาเอกสารที่ติดออก

 1. เอาหน้ากระดาษที่เหลืออยู่ออกจาก ADF
 2. เปิดฝา ADF
  รูปภาพ : ฝา ADF, เปิด
 3. ค่อย ๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก ADF
  รูปภาพ : กระดาษ, เอาออก
  บันทึก
  หากไม่พบกระดาษในบริเวณนี้ ให้ดูที่ส่วน Roller Misfeed (ลูกกลิ้งป้อนผิดพลาด)
 4. ปิดฝา ADF จากนั้นใส่กระดาษที่เอาออก หากมี กลับเข้าไปใน ADF
  บันทึก
  เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับต้นฉบับที่เป็นกระดาษประเภทหนา บาง หรือผสมกัน

ป้อนผิดทางออก

 1. เอาเอกสารที่เหลือออกจาก ADF
 2. เปิดถาดป้อนเอกสารโดยยกขึ้นแล้วค่อยๆ ดึงเอกสารออกจาก DADF เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่มี ADF จะมีถาดป้อนเอกสารแบบยึดถาวร ให้ดึงเอกสารที่ป้อนผิดพลาดออกจากใต้ถาดป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : กระดาษ, เอาออก
 3. ปิดถาดป้อนเอกสาร แล้วใส่เอกสารกลับเข้าไปใน DADF

ลูกกลิ้งป้อนผิดพลาด

 1. เปิดฝาสแกนเนอร์
 2. จับกระดาษที่ป้อนผิดพลาด แล้วค่อย ๆ ดึงออกจากบริเวณป้อนกระดาษไปทางด้านขวาโดยใช้มือทั้งสองข้าง
   รูปภาพ : กระดาษ, เอาออก
  1. ฝาสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์ จากนั้นใส่กระดาษที่เอาออกกลับเข้าไปใน ADF


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย