ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SF-650, SF-651 Laser MFP - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดในขณะเคลื่อนที่ผ่านตัวป้อนเอกสาร จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันกระดาษติด อย่าใช้เอกสารที่หนา บาง หรือผสมกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารฉีกขาด ให้ค่อยๆ ดึงเอกสารที่ติดออกอย่างช้าๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย