ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SF-650, SF-651 Laser MFP - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุ:
 • End of life Replace new cart (ตลับผงหมึกหมดอายุ เปลี่ยนตลับใหม่) จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
 • เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ แฟ็กซ์ขาเข้าจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ
ในขั้นตอนนี้ จะต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องพิมพ์เย็น
 2. เปิดฝาด้านหน้า
 3. ดึงตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. แกะตลับผงหมึกใหม่
 5. แกะกระดาษที่ห่อตลับผงหมึกไว้ออก โดยการดึงที่เทปของบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำกระดาษป้องกันออก
 6. ค้นหาเทปซีลที่บริเวณส่วนปลายของตลับผงหมึก ค่อยๆ ดึงเทปออกจากตลับผงหมึกจนหมด แล้วนำไปทิ้ง
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
  บันทึก
  • เทปซีลควรมีความยาวมากกว่า 60 ซม. หากแกะออกอย่างถูกต้อง
  • จับตลับผงหมึก แล้วดึงเทปซีลออกตรงๆ เพื่อแกะออกจากตลับผงหมึก ระวังอย่าให้เทปฉีกขาด หากเทปฉีกขาด คุณจะไม่สามารถใช้ตลับผงหมึกได้
  • ดูภาพแนะนำบนกระดาษห่อตลับผงหมึก
 7. เขย่าตลับผงหมึกช้าๆ ห้าหรือหกครั้ง เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับผงหมึกให้ทั่ว เมื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะใช้งานตลับผงหมึกพิมพ์สำเนาได้จำนวนสูงสุด
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึก
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสถูกพื้นผิวสีเขียวของตลับผงหมึก ใช้มือจับของตลับผงหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 8. จับตลับผงหมึกโดยใช้ที่จับ แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปที่ช่องภายในเครื่องพิมพ์
  แถบล็อกบริเวณด้านข้างของตลับผงหมึกและร่องในตำแหน่งที่ตรงกันภายในเครื่องพิมพ์ จะช่วยเลื่อนตลับผงหมึกไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง จนกระทั่งล็อกสนิทเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึกที่เปลี่ยนใหม่
 9. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าฝาด้านหน้าปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย