ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-6122, SCX-6322 Laser MFP - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
เมื่อไม่มีผงหมึกเหลือในตลับผงหมึกเลย:
บันทึก
 • Toner Empty (ผงหมึกหมด) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
 • เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ แฟ็กซ์ขาเข้าจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ
ในขั้นตอนนี้ จะต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ไม่สนใจข้อความ Toner Empty (ผงหมึกหมด) และทำการพิมพ์ต่อได้

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

 1. ดึงก้านปลดล็อกเพื่อเปิดฝาด้านข้าง
  รูปภาพ : ก้านปลดล็อก, ดึง
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, เปิด
 3. หมุนก้านล็อกตลับผงหมึกขึ้น เพื่อปลดล็อกตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ก้านล็อก, เอาขึ้น
 4. ดึงตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, เอาออก
 5. แกะตลับผงหมึกใหม่ออกจากซอง
 6. กลิ้งตลับผงหมึกจนครบห้าถึงหกรอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, เอาออก
  กลิ้งตลับผงหมึกให้ผงหมึกกระจายทั่ว เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้ตลับผงหมึกพิมพ์สำเนาได้ในจำนวนสูงสุด เก็บกล่องและซองพลาสติกไว้สำหรับการจัดส่ง
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสถูกพื้นผิวสีเขียวของตลับผงหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 7. จับตลับผงหมึกโดยใช้ที่จับ แล้วค่อยๆ ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปที่ช่องภายในเครื่องพิมพ์
 8. เลื่อนตลับผงหมึกใหม่เข้าไปจนกว่าจะล็อกเข้าที่
 9. หมุนก้านล็อกตลับผงหมึกลงจนกว่าจะล็อกเข้าที่
  รูปภาพ : ก้านล็อก, เอาลง
 10. ปิดฝาด้านหน้า ตามด้วยฝาด้านข้าง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย