ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

Samsung SF-560, SF-565 Laser MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความ Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฏบนแผงควบคุม
ดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาและนำกระดาษที่ติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งของกระดาษติด
ไปที่:
[Paper Jam 0] ([กระดาษติด 0])
ฝาเปิด/ปิด
ในถาดกระดาษ
[Paper Jam 1] ([กระดาษติด 1])
ฝาเปิด/ปิด
ในบริเวณฟิวเซอร์หรือรอบๆ ตลับผงหมึก
ในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
[Paper Jam 2] ([กระดาษติด 2])
ตรวจสอบด้านใน
ในบริเวณทางออกกระดาษ
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันกระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย